کشاورزی هوشمند چیست؟ در این مقاله قصد داریم با کشاورزی هوشمند یا رباتیک بیشتر آشنا شویم. در ادامه به مزایا و معایب این روش بیشتر خواهیم پرداخت. کشاورزی رباتیک و هوشمند یک حوزه مدرن و جدیدی در علم کشاورزی است که از ترکیب فناو...