دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری ۱۴۰۲ با رویکرد ایجاد پیشرفت برای کسب و کار های صنعتی و بزرگ برگزار می کند. در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری ۱۴۰۲ شرکت های معتبری از سراسر جهان حضور دارند و محصولات و خد...