بیمه محصولات کشاورزی
بیمه محصولات کشاورزی

چرا باید محصولات کشاورزی را بیمه کنیم؟

کشاورزی یک تجارت پر ریسک محسوب می شود. این فعالیت دارای مخاطرات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری است. فعالیت تولید در بخش کشاورزی جزو دسته فعالیت هایی  است که با توجه به ویژگی های خاص آن در شرایط غیر قابل پیش بینی اقلیمی صورت می گیرد. بنابراین می توان گفت هر چقدر شرایط را کنترل...

بیشتر ...

بذروکسین
بذروکسین
بذروکسین
بذروکسین

کشاورزی یک تجارت پر ریسک محسوب می شود. این فعالیت دارای مخاطرات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری است.
فعالیت تولید در بخش کشاورزی جزو دسته فعالیت هایی  است که با توجه به ویژگی های خاص آن در شرایط غیر قابل پیش بینی اقلیمی صورت می گیرد.
بنابراین می توان گفت هر چقدر شرایط را کنترل و پیش بینی کنیم باز هم حفاظت از تولیدات در برابر آب و هوا نیز آنقدر هم ممکن نیست، بنابراین، با این وجود، همچنان قرار گرفتن در معرض خطرات طبیعی وجود دارد.
تولید محصول دارای ضریب ایمنی بالایی است، بنابراين ضرورت بهره مندی از خدمات بيمه در بخش كشاورزی كشور در زمينه توليد محصولات بسیار مورد توجه می باشد.
از سوی دیگر با توجه به ماهیت و وضعیت اقتصاد کشور، ریسک هایی که سرمایه گذاری در کشاورزی را تهدید می کند بسیار زیاد است.
امروزه با مطرح شدن توسعه پايدار در تمامی تخصص ها بخصوص در زمينه كشاورزی پايدار، بايد خطرات در فعالیت کشاورزی را به حداقل برسانیم و زمينه توليد با كيفيت محصولات را فراهم کنیم.
اين موضوع با توجه به تامين امنيت غذايی کشور و ایجاد استقلال اقتصادی، از اهميت بسيار بالايی برخوردار است.

 


موضوع بيمه كشاورزی كه يكی از پارامترهای اساسی در كشاورزی پايدار محسوب می شود.
در طی یک بازه حدودا 10 ساله که از سال 1380 آغاز شد، تحقیقاتی جدی صورت گرفت که نشان داد ميزان پايداری كشاورزی ناشی از حوادث طبيعی در طی سال های مورد بررسی بسیار تغيير کرده است. در واقع اين موضوع نشان می دهد كه فعاليت كشاورزی در كشور به شدت به تغييرات آب و هوايی وشرایط اقلیمی حاکم وابسته است.
همچنین بررسی درآمد حاصله از بیمه، نشان می دهد که پایداری درآمد برای محصولاتی نظیر ( گندم، جو، چغندر) ناچيز بوده است.

كشور ايران به علت وجود اقليم های مختلف، پتانسیل بسیار زیادی در توليد انواع محصولات مختلف کشاورزی دارد. 
اما یکی از نقاط ضعف در صنعت کشاورزی ایران این است که فنـاوری هـای به روز و  نوين  کمتر مورد استفاده قرار گرفته و همين امر باعث شده كه در زمينه بهره وری از منابع عالی که در دسترس است بسیار ضعیف عمل کنیم.
به طور مثال کمتر از 10 درصد از بخش کشاورزی در ایران از سیستم و تجهیزات نوین کشاورزی از جمله سیستم های آبیاری نوین، فیلتراسیون با انواع فیلتر کشاورزی پیشرفته و غیره استفاده می کنند و بخش عظیمی هنوز از روش های سنتی استفاده می کنند (تحقیقات بانک مرکزی)
برنامه ریزی  صحیح برای بهره وری مناسب از منابع و تجهیزات مدرن و داشتن سیاست های کاربردی و صحیح، باعث بهبود وضعيت توليد و شكوفايی كشاورزی در اقتصاد كشور خواهد شد.
باید تاكيد كرد كه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی به دليل خطرپذير بودن این صنعت که این خطرات در واقع  ناشی از بی ثباتی عوامل طبیعی و قطعی نبودن شـرايط اقلیمی است، نيازمنـد امنيت و تضمين در برابر شرایط موجود است. در این شرایط استفاده از (بیمه) برای كم كردن ريسك، جايگاه خاص و اهميت فراوانی پيدا مي كند. 
بنابراین نقش بیمه کشاورزی  بسیار پررنگ می شود و در بخش كشاورزی، كمك به استمرار توليدات، تقويت و توسـعه صنعت کشاورزی می شود.
بیمه تا حدودی پشتيبان توليد كنندگان برای مقابله با عوامل طبیعی، می باشد.

 

بیمه محصولات کشاورزی چه اهدافی را برآورده می کند؟

 امنيت اقتصادی كه بيمه برای محصولات كشاورزی تامين می كند، می تواند براورده کننده چند هدف باشد:

  • مقابله با آسيب پذير بودن کشاورزان به خصوص در مورد دهقانان و كشاورزان متوسط و كوچك از طريق تضمين حدودی ثبات در درآمد
  • ايجاد شرايط و فضای مناسب جهت جذب سرمايه در بخش كشاورزی
  • کمک به توسعه پایدار کشاورزی

 

بيمه اساساً يك مفهوم اقتصادی است و صنعت بيمه از بخش های مهم اقتصاد ملی است.
اما جنبه ديگر اثر بيمه بر افزايش رفاه و توليد در اقتصاد است. با تاكيد بر نقش بيمه، به عنوان یکی از ابزارهای مديريت ريسك، می توان گفت که بیمه یعنی تامين امنیت و آرامش در توليد كالا و خدمات و حتی سرمايه گذاری می باشد.
مطالعات زیادی در خصوص نقش بيمه در توسعه کشاورزی صورت گرفته است. از جمله Alli, 2004 در يك مطالعه به بررسی وضعيت بيمه كشاورزی در توسعه کشاورزی نيجریه پرداخته است.
كه نتايج اين مطالعه نشان می دهد كه توسعه بيمه كشاورزی طی سال های  1990 تا  2000 به كاهش ريسك فعاليت های کشاورزی نيجريه كمك موثری کرده است. 

مقالات مرتبط

نظر دهید