بذروکسین

معرفی محصول

این محصول امکان هدایت مسیر آب بصورت 90 درجه را انجام میدهد

مشخصات فنی

- اتصال آسان به لوله ها

- جلوگیری از رشد میکروب و …

- مقاوم در برابر پوسیدگی در درون و بیرون لوله

نظر دهید

امتیاز شما به زانو 90 درجه جوشی:

نظرات کاربران

...