بذروکسین

معرفی محصول

تبدیل یا کوپلینگ‌های پلی اتیلنی، نوعی مهارکننده برای اتصال لوله‌های پرفشار پلی اتیلن طراحی شده است و معمولاً برای استفاده از شبکه‌های لوله‌کشب آب شرب و یا سیستم‌ های آبیاری استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

تبدیل یا کوپلینگ‌های پلی اتیلنی، نوعی مهارکننده برای اتصال لوله‌های پرفشار پلی اتیلن طراحی شده است و معمولاً برای استفاده از شبکه‌های لوله‌کشی آب شرب و یا سیستم‌های آبیاری استفاده می‌شود.

برای خطوط لوله آب غیر شرب و شبکه‌های لوله‌کشی فاضلاب شهری یا روستایی از آن استفاده می شود.

نظر دهید

امتیاز شما به تبدیل جوشی:

نظرات کاربران

...