بذروکسین

معرفی محصول

تبدیل جوشی یا ردیوسر جوشی برای تغییر سایز خط لوله استفاده می شود. از تبدیل برای اتصال یک لوله به لوله غیر هم سایز یا به اتصالی غیر هم سایز استفاده می شود. این تبدیل ها بسته به محل استفاده و خط لوله ای که باید در آن به کار برده شوند.

این تبدیل های جوشی در انواع کربن استیل و استنلس استیل و در سایز ها و ضخامت های مختلف تولید می شوند. 

مشخصات فنی

نظر دهید

امتیاز شما به تبدیل جوشی:

نظرات کاربران

...