بذروکسین

معرفی محصول

مشخصات فنی

 

جهت بستن و کورکردن انتهای خط لوله آبیاری قطره ای در سیستم آبیاری قطره ای باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد

نظر دهید

امتیاز شما به کورکن آخر خط ,عینکی اتصالات قطره ای:

نظرات کاربران

...