بذروکسین

معرفی محصول

فیلتر دیسکی محدوده فیلتراسیون سیستم AZUD HELIX بر اساس تعمیرات کم و ایمنی مطلوب در فیلتراسیون است.

مشخصات فنی

نظر دهید

امتیاز شما به فیلتر دیسکی 2 اینچ هلیکس بلند:

نظرات کاربران

...